Default Header Image

Colaborare internaţională

Profesorul Alin Bour a făcut un stagiu de practică la Centrul Ştiinţific de chirurgie al Federaţiei Ruse, or. Moscova, unde a susţitut tezele de doctor şi doctor habilitat în medicină.

Profesorul Alin Bour a efectuat 2 stagii consecutive în Franţa şi, respectiv, Belgia, în anii 2004-2005, consacrate chirurgiei digestive şi vasculare.

Asistent universitar Roman Targon în anul 2012 a trecut Masterclass „Hernioplastia laparoscopică TAPP”, Moscova, Federația Rusă. În anul 2014 - Cursul de chirurgie bariatrică şi laparoscopică în San Antonio Military Medical Center, TX, SUA. Anul 2014 - Cursul International în Strategii Medicale, Academia de Ştiinţe Medicale, Ft Sam Houston, TX, SUA. Anul 2014 - Cursul preconferinţa al manifestării “Zilele Spitalului Clinic CF IASI” - “Nodulul tiroidian-paradigma a chirurgiei moderne”. Anul 2014 - Cursul postconferinţa al manifestării “Zilele Spitalului Clinic CF IASI” –“Abordul minim invaziv al glandelor endocrine cervicale”.  Anul 2015 -Cursul preconferinţă de profesionalizare al Congresului Internaţional al Asociaţiei Europene de Chirurgie Endoscopică E.A.E.S – “Chirurgia colo-rectală laparoscopică avansată”.

În anul 2014 asistent universitar Vahtang Gugava a trecut cursul chirurgical “The use of the A.M.I. HAL-RAR Doppler Ultrasound Proctoscope for treating haemorrhoidal diseases by means of HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation) – RAR (Recto Anal Repair)”, Spitalul “Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern”, Viena, Austria. Anul 2014 - Cursul preconferinţa al manifestării “Zilele Spitalului Clinic CF IASI” - “Nodulul tiroidian-paradigma a chirurgiei moderne”. Anul 2014 - Cursul postconferinţa al manifestării “Zilele Spitalului Clinic CF IASI” –“Abordul minim invaziv al glandelor endocrine cervicale”.

În anul 2016 asistent universitar Iurii Bazeliuc a fost la stagiul didactic și curativ în clinica de Chirurgie a Universității de Medicină „Gheorge Popa” din Iași, România

În rezultatul colaborării dintre Cursul Chirurgie generală şi Centrul ştiinţific de chirurgie al Federaţiei Ruse, or. Moscova, au fost publicate în comun următoarele articole:

*A.Боур, Р.Таргон, Ф.Потлог, А.Дима. Выполнение эндо видео хирургических вмешательств при наличии спаечного процесса в брюшной полости. Сборник тезисов 12-го Московского международного конгресса по эндоскопической хирургии, от 23-25 апреля, 2008, c.79-80.

*А.Боур, Н. Курлат,  Р.Таргон, А.Лешко, Ф.Потлог, Е.Курлат, Л.Казаку. Эндовидеохирургические вмешательства при желчнокамянной болезни, технические сложности и осложнения.XIII-й Московский международный конгресс по эндоскопической хирургии. Сборник тезисов, Москва, 22-24 апреля, 2009, стр. 54-56.

*А. Боур, Н. Курлат, Л. Казаку, Е. Курлат, А. Лешко, Р. Таргон. Лапароскопические вмешательства при кистах печени. XIII-й Московский международный конгресс по эндоскопической хирургии. Сборник тезисов, Москва, 22-24 апреля, 2009, стр. 52

* A.Bour, V. Alexandrescu, C. Ngongang, J. Proumem. Filte-Protected Carotid Stending via a minimal cervical acces with transitory aspirated reversed flo wduring initial passage of the targetlesion. J. Endovasc. Ther., N. 13, Belgium, 2006, p. 196 – 204.