Default Header Image

Publicaţii

Cărţi

BOUR, A., LEŞCO, A. Surgery lecture notes: Text book for practical classes in surgical pathology.  Medicina, 2008.

Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale)

SPÎNU, A., BOTOSANU, V. Chirurgie. În: Patologia glandei mamare. Chişinău: Tipografia Centrală, 2001

Monografii (naţionale / internaţionale)

BOUR, A. Detoxicarea enterală în tratamentul insuficienţei hepatice la pacienţii cu ciroză hepatică şi hemoragii din varicele esofagogastrice. Chişinău: Universul, 2011. 128 p.

BOUR, A. Metode miniinvazive de hemostază la pacienţii cu hemoragii din varicele esofagiene şi gastrice. Chişinău: Universul, 2011, 196 p.

Lista lucrărilor metodico-didactice

BOUR, A., BAZELIUC, Iu. Anestezia locală: Elaborări metodice pentru studenţii anului II, facultatea stomatologie. Chişinău, 2010, 24 p.

BOUR, A., CURLAT, N. CIUTAC, I. DUMBRAVĂ,  A. Elaborare metodică pentru anul II: Lucrări practice la chirurgia generală. Chişinău, 2010. 107 p.

BOUR, A., BAZELIUC, IU. Hemoragia şi hemostaza: Elaborări metodice pentru studenţi facultăţii stomatologie. Chişinău, 2011

BOUR, A., BAZELIUC, Iu. Plăgile: Elaborări  metodice pentru studenţi anului 2 facutaţii stomatologie. Chişinău, 2012.

BOUR, A., BAZELIUC, Iu. Grupele sangvine. Elaborări  metodice pentru studenţi anului 2 facutaţii stomatologie. Chişinău, 2013.

BOUR, A., BAZELIUC, Iu. Asepsia și antisepsia. Elaborări  metodice pentru studenţi anului 2 facutaţii stomatologie. Chişinău, 2016.

Lista publicațiilor

Acute appendicitis
Bazeliuc Iurie, Gugava Vahtang, Bour Alin
State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surgical treatment of patients with hemorrhoids by using traditional and minimally
invasive methods
Bour Alin, Gugava Vahtang
State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea rezultatelor de tratament chirurgical al bolii hemoroidale cu ajutorul
aparatului A.M.I. HAL-RAR
Bour Alin12, Gugava Vahtang12, Cojocaru Cristina12, Romanov Nicolai1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Central
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasificările moderne a bolii hemoroidale
Bour Alin1, Gugava Vahtang2, Targon Roman3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican,
3 Spitalul Clinic Militar Central
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1810-3936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul calităţii serviciului chirurgie de ambulator
Mereuţă Ion, Bour Alin, Albot Veaceslav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 1(19) / 2012 / ISSN 1810-3936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul examenului fizic şi ecografic în evaluarea preoperatorie a pacienţilor cu hernii
inghinale
Targon Roman, Bour Alin, Lisnic Gheorghe
Spitalul Clinic Militar Central
Curierul Medical
Nr. 6(330) / 2012 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testarea experimentală in vivo a biocompatibilităţii plaselor chirurgicale, utilizate în
chirurgia reconstructivă a peretelui abdominal
Bour Alin, Targon Roman, Vataman Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(325) / 2012 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectele moderne in clasificarea herniilor inghinale
Bour Alin1, Targon Roman2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Militar Central
Arta Medica
Nr. 4(43) / 2010 / ISSN 1810-1852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de tratament chirurgical ale chistului hidatic hepatic
Bour Alin, Scurtu Sergiu, Bour Ninela, Savin Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 6(318) / 2010 / ISSN 1875-0666
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul chirurgical al chistului hidatic hepatic
Bour Alin, Scurtu Sergiu, Roşca Angela, Savin Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metoda sclerozării endoscopice paravazale a varicelor esofagiene cu Aethoxysklerol
Cazacu Lilian, Bour Alin, Lisnic Gheorghe, Bour Ninela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 5(311) / 2009 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sclerozarea endoscopică paravazală a varicelor esofagiene cu aethoxysklerol 1 %- o
metodă de profilaxie a hemoragiilor din varicele esofagiene la pacienţii cu ciroză hepatică
şi hipertensiune portală.

Bour Alin, Cazacu Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colecistectomia laparoscopică la pacient cu pacemaker
Istrati Valeriu, Bour Alin, Leşco Andrei, Gligor Vladimir, Enache Nicolae, Demian Ina
Spitalul Clinic Militar Central
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etapele şi factorii ce au influienţat tratamentul chirurgical al herniilor
Bour Alin, Targon Roman, Sergentu Vasile, Gligor Vladimir, Demian Ina, Leşco Constantin
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte de profilaxie ale hemoragiilor din varicele esofagogastrice la pacienţii cu
hipertensiune portală
Cazacu Lilian, Leşco Andrei, Lisnic Gheorghe, Bour Ninela, Bour Alin
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varietatea plastiilor “Tension free” in herniile inghinale
Leşco Andrei, Bour Alin, Targon Roman, Potlog Fiodor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1719