Default Header Image

Cercetare

Direcţiile ştiinţifice:

  1. Chirurgia ficatului şi a căilor biliare.
  2. Diversitatea chirurgiei laparoscopice.

            Date despre susţinerea tezelor

Nr.d/o Tema, specialitatea, cifrul

Autorul şi conducătorul ştiinţific

Doctor habilitat sau doctor

Consiliul  ştiinţific, data susţinerii şi instituţia

1

2

3

4

5

1

Unele metode de profilaxie a hemoragiilor din venele esofagiene

 

14.00.27-chirurgie

Autor – Cazacu Lilian conducătorul ştiinţific – profesor Bour Alin

doctor

6 octombrie 2010

în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat

D 50.14.00.27-54 din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

2

Aspecte de management chirurgical ale herniilor inghinale cu utilizarea protezelor sintetice.

 

14.00.27-chirurgie

 

Autor – Targon Roman conducătorul ştiinţific –  profesor Bour Alin

doctor

30 ianuarie 2013,

 

în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat

D 50.14.00.27-54 din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 165, Chişinău, MD-2004).

 

Date despre activitatea doctoranzilor

Doctorand – A. Dima.  Conducător științific – profesor Alin Bour.

Denumirea temei generale – Aspectul contemporan de tratament chirurgical a herniilor ventrale

Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice – ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical al herniilor ventrale prin utilizarea tehnicilor miniinvazive contemporane de  hernioplastie

Rezultatele preconizate – Rezultatele studiului vor releva particularitățile tratamentului chirurgical contemporan al herniilor ventrale cu utilizarea protezelor sintetice, criteriile de elecție a metodei de tratament, elaborarea algoritmelor de tratament chirurgical al herniilor ventrale.Vor fi elaborate recomandări metodice pentru a fi utilizate de medicii chirurgi în selectarea metodelor de hernioplastie.

Doctorand  – S. Scurtu. Conducător științific – profesor Alin Bour.

Denumirea temei generale – Tratamentul chirurgical tradițional și miniinvaziv al chisturilor hepatice.

Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice – ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical a chisturilor hepatice neparazitare și parazitare prin utilizarea metodelor celioscopice și ecoghidate

Rezultatele preconizate – vor fi studiate particularitățile clinico-evolutive a tratamentului chirurgical al chisturilor hepatice, vor fi analizați factorii de risc preoperator, metodele de tratament chirurgical aplicat, precum și complicațiile survenite.

Asistent universitar  – V. Gugava. Conducător științific – profesor Alin Bour.

Denumirea temei generale – TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL HEMOROIZILOR PRIN LIGATURAREA TRANSANALĂ A ARTERELOR HEMOROIDALE CU UTILIZAREA DOPLEROMETRIEI ULTRASONORE.

Scopu cercetării ştiinţifice – Ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical al hemoroizilor prin aplicarea metodei de ligaturare transanală a arterelor hemoroidale cu utilizarea doplerometriei ultrasonore.

Obiectivele: 

- Determinarea particularităților vascularizării rectului de artera rectală supeioară cu utilizarea doplerometriei ultrasonore. - Implementarea și evaluarea rezultatelor utilizării metodei de ligaturare transanală a arterelor hemoroidale cu folosirea doplerometriei ultrasonore.

- Analiza comparativă a rezultatelor precoce și la distanță ale metodelor de tratament chirurgical al hemoroizilor (Whitehead, Milligan-Morgan și metodei de ligaturare transanală a arterelor hemoroidale cu utilizarea doplerometriei ultrasonore)

- Stabilirea indicațiilor și contraindicațiilor către aplicarea metodei de ligaturare transanală a arterelor hemoroidale sub controlul doplerometriei ultrasonore.

- Elaborarea unui algoritm de diagnostic și tratament al pacienților cu hemoroizi în funcție de stadiul bolii.

Rezultatele preconizate – Rezultatele obținute vor evidenția particularitățile tratamentului contemporan al pacienților cu boala hemoroidală. Rezultatele studiului vor permite elaborarea algoritmului de tratament chirurgical eficace al hemoroizilor. Vor fi elaborate recomandările metodice, care pot fi utilizate de către medicii chirurgi în aprecierea tacticii de diagnostic și tratament a pacienților cu boala hemoroidală. Datele obținute în cercetare pot fi utile în procesul didactic de pregătire a cadrelor medicale.