Publicaţii

Cărţi

BOUR, A., LEŞCO, A. Surgery lecture notes: Text book for practical classes in surgical pathology.  Medicina, 2008.

Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale)

SPÎNU, A., BOTOSANU, V. Chirurgie. În: Patologia glandei mamare. Chişinău: Tipografia Centrală, 2001

Monografii (naţionale / internaţionale)

BOUR, A. Detoxicarea enterală în tratamentul insuficienţei hepatice la pacienţii cu ciroză hepatică şi hemoragii din varicele esofagogastrice. Chişinău: Universul, 2011. 128 p.

BOUR, A. Metode miniinvazive de hemostază la pacienţii cu hemoragii din varicele esofagiene şi gastrice. Chişinău: Universul, 2011, 196 p.

Lista lucrărilor metodico-didactice

BOUR, A., BAZELIUC, Iu. Anestezia locală: Elaborări metodice pentru studenţii anului II, facultatea stomatologie. Chişinău, 2010, 24 p.

BOUR, A., CURLAT, N. CIUTAC, I. DUMBRAVĂ,  A. Elaborare metodică pentru anul II: Lucrări practice la chirurgia generală. Chişinău, 2010. 107 p.

BOUR, A., BAZELIUC, IU. Hemoragia şi hemostaza: Elaborări metodice pentru studenţi facultăţii stomatologie. Chişinău, 2011

BOUR, A., BAZELIUC, Iu. Plăgile: Elaborări  metodice pentru studenţi anului 2 facutaţii stomatologie. Chişinău, 2012.