PersonalAlin Bour

șef catedră

alin_PN_bour_AR_usmf_PN_md


Nicolae Curlat

conferenţiar universitar

nicolae_PN_curlat_AR_usmf_PN_md

Valerian Botoşanu

conferenţiar universitar

valerian_PN_botosanu_AR_usmf_PN_md

Cristina Cojocaru

asistent universitar


Iurii Bazeliuc

asistent universitar

iurii_PN_bazeliuc_AR_usmf_PN_md

Lilian Cazacu

asistent universitar

lilian_PN_cazacu_AR_usmf_PN_md

Roman Targon

asistent universitar

Telefon: 022263907


Vahtang Gugava

asistent universitar

Ina Toviţa

lector universitar

Irina Crainaia

laborant


Larisa Coniuhova

îngrijitor în încăperi

Valentina Grigorovscaia

îngrijitor în încăperi

none_PN_usmf_PN_md