Istoric

Cursul Chirurgie, fondat în anul 2003, are drept scop predarea disciplinei Chirurgie generală şi boli chirurgicale studenţilor Facultăţii Stomatologie.

Din 2003 până în 2007 cursul Chirurgie a fost condus de către Nicolae Curlat, doctor în medicină, conferenţiar universitar. Din anul 2007, şef al cursului este Alin Bour, dr. hab. med., profesor universitar.

Cursul Chirurgie este o subdiviziune de bază, instructiv-ştiinţifică, în componenţa Facutăţii Stomatologie a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”. La cursul Chirurgie se predă disciplina urgenţe medico-chirurgicale pentru studenţii Facultăţii Farmacie.

Misiunea cursului este predarea disciplinei chirurgie  pentru viitorii medici stomatologi şi farmacişti, având ca scop însuşirea teoretică şi practică a cunoştinţelor ce ţin  de domeniul chirurgiei.