Colaborare internaţională

A. Bour a făcut un stagiu de practică la Centrul Ştiinţific de chirurgie al Federaţiei Ruse, or. Moscova, unde a susţitut tezele de doctor şi doctor habilitat în medicină.

Profesorul Alin Bour a efectuat 2 stagii consecutive în Franţa şi, respectiv, Belgia, în anii 2004-2005, consacrate chirurgiei digestive şi vasculare.

În rezultatul colaborării dintre Cursul Chirurgie generală şi Centrul ştiinţific de chirurgie al Federaţiei Ruse, or. Moscova, au fost publicate în comun următoarele articole:

*A.Боур, Р.Таргон, Ф.Потлог, А.Дима. Выполнение эндо видео хирургических вмешательств при наличии спаечного процесса в брюшной полости. Сборник тезисов 12-го Московского международного конгресса по эндоскопической хирургии, от 23-25 апреля, 2008, c.79-80.

*А.Боур, Н. Курлат,  Р.Таргон, А.Лешко, Ф.Потлог, Е.Курлат, Л.Казаку. Эндовидеохирургические вмешательства при желчнокамянной болезни, технические сложности и осложнения.XIII-й Московский международный конгресс по эндоскопической хирургии. Сборник тезисов, Москва, 22-24 апреля, 2009, стр. 54-56.

*А. Боур, Н. Курлат, Л. Казаку, Е. Курлат, А. Лешко, Р. Таргон. Лапароскопические вмешательства при кистах печени. XIII-й Московский международный конгресс по эндоскопической хирургии. Сборник тезисов, Москва, 22-24 апреля, 2009, стр. 52

* A.Bour, V. Alexandrescu, C. Ngongang, J. Proumem. Filte-Protected Carotid Stending via a minimal cervical acces with transitory aspirated reversed flo wduring initial passage of the targetlesion. J. Endovasc. Ther., N. 13, Belgium, 2006, p. 196 – 204.