Cercetare

Direcţiile ştiinţifice:

  1. Chirurgia ficatului şi a căilor biliare.
  2. Diversitatea chirurgiei laparoscopice.

            Date despre susţinerea tezelor

Nr.d/o Tema, specialitatea, cifrul

Autorul şi conducătorul ştiinţific

Doctor habilitat sau doctor

Consiliul  ştiinţific, data susţinerii şi instituţia

1

2

3

4

5

1

Unele metode de profilaxie a hemoragiilor din venele esofagiene

14.00.27-chirurgie

Autor – Cazacu Lilian conducătorul ştiinţific – profesor Bour Alin

doctor

6 octombrie 2010

în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat

D 50.14.00.27-54 din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

2

Aspecte de management chirurgical ale herniilor inghinale cu utilizarea protezelor sintetice.

14.00.27-chirurgie

Autor – Targon Roman conducătorul ştiinţific –  profesor Bour Alin

doctor

30 ianuarie 2013,

în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat

D 50.14.00.27-54 din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 165, Chişinău, MD-2004).

Date despre activitatea doctoranzilor

Doctorand – A. Dima.  Conducător științific – profesor Alin Bour.

Denumirea temei generale – Aspectul contemporan de tratament chirurgical a herniilor ventrale

Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice – ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical al herniilor ventrale prin utilizarea tehnicilor miniinvazive contemporane de  hernioplastie

Rezultatele preconizate – Rezultatele studiului vor releva particularitățile tratamentului chirurgical contemporan al herniilor ventrale cu utilizarea protezelor sintetice, criteriile de elecție a metodei de tratament, elaborarea algoritmelor de tratament chirurgical al herniilor ventrale.Vor fi elaborate recomandări metodice pentru a fi utilizate de medicii chirurgi în selectarea metodelor de hernioplastie.

Doctorand  – S. Scurtu. Conducător științific – profesor Alin Bour.

Denumirea temei generale – Tratamentul chirurgical tradițional și miniinvaziv al chisturilor hepatice.

Scopul şi sarcinile esenţiale ale cercetării ştiinţifice – ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical a chisturilor hepatice neparazitare și parazitare prin utilizarea metodelor celioscopice și ecoghidate

Rezultatele preconizate – vor fi studiate particularitățile clinico-evolutive a tratamentului chirurgical al chisturilor hepatice, vor fi analizați factorii de risc preoperator, metodele de tratament chirurgical aplicat, precum și complicațiile survenite.